Studentské půjčky

Studentské půjčky Mnohé studijní obory jsou natolik časově náročné, že kromě studia nezbývá studentům příliš času na různé brigády, kterými by si finančně přilepšili. Studium a studentský život jsou však poměrně drahé záležitosti a ne všechny rodiny mají dostatečný příjem na to, aby dokázali financovat všechno, co student potřebuje. Finanční situace se dále komplikuje, pokud vysokou školu studuje více členů rodiny.

Studenti však nemusí svou rodinu během studia finančně ždímat. Mohou si půjčit takzvaně ze své budoucnosti, z časů, kdy už budou zaměstnáni a budou vydělávat vlastní peníze. Jako vysokoškoláci budou mít dobrou práci a tudíž i vysoký a stabilní příjem. Splácení studentské půjčky tak pro většinu z nich nebude žádný problém.

Studentské půjčky můžeme rozdělit zhruba do následujících čtyř skupin podle toho, kdo půjčku poskytuje:
» Státní studentské půjčky;
» Spotřebitelské bankovní úvěry na studium;
» Kontokorentní úvěry (v rámci studentských bankovních kont);
» Nebankovní studentské půjčky.

Státní studentské půjčky

V současné době existuje návrh koncepce poskytování státních studentských půjček, který byl vypracován ministerstvem školství ve spolupráci s odborníky, a který byl předložen současné vládě k projednání. V současné době však tento návrh není schválen a státní studentskou půjčku tak není možné využívat.

Bankovní studentské půjčky

Téměř každá banka má ve svém produktovém portfóliu nějaký produkt určený studentům, ať už se jedná o studentský účet nebo studentskou půjčku. Z těch nejznámějších můžeme jmenovat:
» Česká spořitelna – Půjčka na studium pro studenty vysokých škol;
» Komerční banka – Gaudeamus (účelový nebo bezúčelový úvěr (student vysoké školy nebo vyšší odborné školy může úvěr použít na cokoliv, ostatní studenti pouze na úhradu školného));
» Poštovní spořitelna – Účelový úvěr na vzdělání;
» Raiffeisenbank – Účelová půjčka;
» UniCredit Bank – Studentská půjčka (Studentská půjčka je určena k financování studijních potřeb studentů denního studia na vysokých, vyšších odborných a jazykových školách ve věku 18 – 30 let.)

Studentské půjčky Z výše uvedeného je patrné, že studenti mohou vybírat z více variant, dokonce si můžou zvolit zda půjde o spotřebitelský úvěr a to účelový nebo neúčelový. Účelová studentská půjčka je limitována v podobě omezeného používání poskytnutých finančních prostředků, což je však zpravidla kompenzováno nižší úrokovou sazbou. Pokud je naopak úvěr čerpán jako neúčelový, může jej student využít k libovolnému účelu.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí studentské půjčky se v každé bance trochu liší. Obecně je může shrnout do následujících bodů:

Žadatel musí být:
» fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České republice, a současně
» student řádného denního studia na vysoké škole (státní, soukromé) v České republice i v zahraničí nebo
» student navazujícího magisterského nebo interního doktorandského studia nebo
» student víceleté odborné školy (státní, soukromé) v České republice i v zahraničí nebo
» student kombinovaného (dálkového) studia a studia MBA.

Půjčku lze čerpat v minimální výši 20 tisíc korun, maximální výše pak může činit až 600 tisíc korun. Doba splatnosti těchto úvěrů je 1 rok až 10 let.

Kontokorentní úvěr

Mnoho studentů při studiu využívá výhod studentského konta. Kromě nižších bankovních poplatků patří mezi velké výhody také možnost čerpat kontokorentní úvěr. Tento typ úvěru se nedá běžně použít jako zdroj financování dlouhodobých studijních výdajů, neboť výše čerpání úvěru není příliš vysoká. Půjčka může dosáhnout maximálně několik desítek tisíc korun (převážně 20 000 Kč).

Mezi velké výhody tohoto produktu patří rychlost a jednoduchost čerpat finanční prostředky, mezi nevýhody pak vyšší úroková sazba a již zmíněná nižší částka čerpání.

Nebankovní studentské půjčky

Studentům nabízí půjčku i celá řada nebankovních společností. Získat půjčku od nebankovní společnosti je o něco snazší než je tomu u bankovních půjček. Půjčky u nebankovních institucí mohou být problematické a v mnoha případech také drahé. Problém vzniká zejména u doby splácení úvěru a v zajištění v podobě ručitele. Každý, kdo by chtěl využít půjček v nebankovním sektoru se musí dobře seznámit se smlouvou a podmínkami splácení.

Možností jak si obstarat peníze na studium je opravdu mnoho. U jednotlivých variant je ale potřeba zvážit všechna pro a proti a především, zda ji budete moci bez problémů splatit.